Mesures contra la crisi: L’ajuntament de Sant Andreu de la Barca subvencionarà les plusvàlues als ciutadans que perdin els seus habitatges en dació de pagament i execucions hipotecàries

Mesures contra la crisis

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, encapçalat per Enric Llorca, Alcalde i primer secretari del PSC local, ha aprovat una nova mesura per rebaixar els efectes de la crisi econòmica. L’Ajuntament atorgarà subvencions per cobrir l’import de la plusvàlua de qui hagi deixat el seu habitatge per execució hipotecària i en pagament del deute. Així s’evita que els ciutadans i ciutadanes que deixen el seu pis hagin de fer front, a més, de les despeses de transmissió vigents, una injustícia tributària que que molt sovint és inasumible.

Una vegada acreditada la manca de recursos mitjançant els Serveis Socials, es podrà fer efectiva aquesta subvenció que com a mínim tracta de evitar que empitjori la situació de les families

Podeu trobar tota la informació publicada a la web municipal www.sabarca.cat