Espais wifi municipals

Sant Andreu de la Barca comptarà amb tres espais d’Internet wifi gratuït i obert les 24 hores. Els espais es situen a la Plaça del Palau, Plaça Federico García Lorca, i La Solana. Un innovador servei per facilitar l’accés a les noves tecnologies a tota la ciutadania, ja sigui a través de mòbils, ordinadors, etc.

Amb Enric Llorca i el PSC avancem en noves tecnologies. Sant Andreu de la Barca endavant!

projectes sab